SIK SORULAN SORULAR

KİRA ARTIŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?

Bir yılı doldurduğunuzda yeni kiranız ne kadar olacak?

Kira artış oranları Türkiye İstatistik Enstitüsü'nden (TUİK) alınan veriler üzerinden hesaplanır.
Türkiye İstatistik Enstitüsün web adresinde enflasyon oranlarındaki değişiklikler her ay düzenli olarak yayınlanmaktadır.
Kira artışı konusunda sözleşme serbestisi söz konusudur. sözleşmede yazılı olan artış oranı ise geçerli bir oran olarak kabul edilir. Sözleşme olmadığı durumlarda anlaşmazlık söz konusu olduğunda ise mahkemeler ÜFE oranından yüksek olmayan bir oran üzerine hüküm vermektedirler.
Genellikle emlak piyasasında kabul gören ve "Enflasyon Oranında Artış" olarak ifade edilen TEFE ve ÜFE ortalaması (TEFE+ÜFE)/2 şeklinde hesaplanmaktadır.
Artış oranı hesaplanırken artış yapılacak ayın bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı verileri dikkate alınır.
Örneğin 2014 yılı Eylül ayı için bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı TEFE'de %8.86 ÜFE'de %9.84 olarak gerçekleşti.
TEFE ve ÜFE ortalamasını aldığımızda "Enflasyon Oranında Artış" oranı (8.86+9.84)/2= %9.35 olmaktadır.
Bu durumda Eylül ayında yenilenecek bir kira kontratının "enflasyon oranında" yıllık kira artış oranı %9.35 oluyor.
Ancak konut kiralamalarında yapılabilecek en yüksek kira artış oranının ÜFE oranını geçemeyeceği dikkate alındığında 2014 yılı Eylül ayı için yapılabilecek en yüksek kira artış oranı ÜFE oranında %9.84 olacaktır.
500TL kirası olan bir gayrimenkul için "enflasyon oranında artış oranı" %9,35'den 46,75TL => 546,75TL
Konutlarda uygulanabilecek "en yüksek artış" olan ÜFE %9.84'den 49,20 => 549,20TL olur.
*Ticari kiralamalarda ise kira artış oranı belirlemek konusunda bir kısıt bulunmamaktadır. 

Kira artışları ve diğer hususlarda Ekrem Tuncer Emlak Ofisi sizi bekliyor.